Gilleleje - Rågeleje - Udsholt - Vejby - Dragstrup - Smidstrup - Hillerød - Helsinge - Frederiksværk - Hundested - Helsingør - Hornbæk - Dronningmølle - Nødebo med vores Oliefyrservice VVS

CB Varmeteknik oliefyrsservice Nordsjælland

Oliefyr Service

Hvis fyret svigter

Service til Forskel

Kontakt

Forside

Eftersyn af oliefyret omfatter:

Luftindsugning renses/kontrolleres
Luftreguleringsspjældet renses
Blæserhjulet renses/justeres
Luftfordeler renses og justeres
Tændelektroder renses og justeres
Oliepumpens filter renses/udskiftes
Oliefilter på sugeledning kontrolleres/udskiftes
Oliedyse udskiftes
Oliepumpens forstøvningstryk kontrolleres/justeres
Olieslanger/elkabler etc. kontrolleres


Hvis kedelrensning er indbefattet i eftersynet:

Kedelboks renses
Røgslag renses

Eftersynet afsluttes med OR-fyrtesten:

Sodplet/tal måles
CO2 måles
Røgtemperatur måles
Skorstenstræk måles
Røgtab beregnes

Det udførte arbejde samt evt. nye/udskiftede dele skrives på en servicerapport, der lægges til Dem. Målingerne noteres på en "OR-MÆRKAT", der sættes på anlægget, således at det klart fremgår, at den årlige lovpligtige OR-test er udført.

Ring til: CB Varmeteknik - Telefon 2944 1513 .